Nykvarn SMART Club - Early bird, bundet

299 kr/mån
  • 12 månaders bindningstid
Morgonmedlemskapet som ger tillgång till Nykvarn SMART Club på vardagar mellan 05 - 09.

Medlemskapet ligger bundet 12 månader. Därefter löper det vidare obundet med 2 månaders (+ innevarande månad) uppsägningstid.

För träning på egen hand måste du ha fyllt 15 år och tills du fyllt 18 år krävs målsmans godkännande innan start av medlemskap.
Inloggningsuppgifter
Minst 5 tecken
Personuppgifter